Tạp chí “Châu Mỹ Ngày nay” là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến Hoa Kỳ và Châu Mỹ. Tạp chí hoạt động tuân thủ các quy định chung của Nhà nước về báo chí và các quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. Tạp chí công bố các bài nghiên cứu về chính trị - luật, kinh tế - xã hội, quan hệ quốc tế, văn hóa - lịch sử và các lĩnh vực có liên quan thuộc khu vực Châu Mỹ.

Tạp chí “Châu Mỹ Ngày nay” là ấn phẩm xuất bản hàng tháng và đã ra đời được 27 năm, được các học giả trong và ngoài nước trân trọng đón nhận. Các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí được thực hiện theo quy chuẩn chung của một bài nghiên cứu khoa học về nội dung và hình thức và thực hiện chế độ phản biện trước khi đăng. Với uy tín và chất lượng của mình, các bài đăng trên Tạp chí đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm thuộc các chuyên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Kinh tế học, Luật học, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học, Văn học, Văn hoá Nghệ thuật - TDTT, Ngôn ngữ học.

Trang thông tin điện tử của Tạp chí “Châu Mỹ Ngày nay” mà độc giả đang truy cập không chỉ thông tin tới bạn đọc nội dung các bài nghiên cứu đã đăng trên tạp chí, mà còn cung cấp các thông tin học thuật và tin tức liên quan đến các chủ đề nghiên cứu. Tạp chí ‘Châu Mỹ Ngày nay” hy vọng qua trang thông tin điện tử này sẽ cung cấp thông tin bổ ích tới độc giả và mở rộng kết nối giữa các học giả, bạn đọc trong và ngoài nước. Tạp chí “Châu Mỹ Ngày nay” xin cám ơn sự hợp tác của các cộng tác viên, các độc giả đã hợp tác chặt chẽ với Tạp chí trong thời gian vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của các quý vị trong thời gian tới.